Aplikasyon para sa Helper

Ang mga Helper ay mga manlalaro ng Atelier 801 na handang tumulong sa mga manlalaro na may anumang mga katanungan, na may layunin na mas lalong ipaunawa sa mga tao ang laro, at ipaubaya sa pangkat ng staff ang mas importanteng usapin.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pangkat ng Helper, basahin ang Forum thread ng mga Helper.


Pangkalahatang Tanong


Ang iyong account name sa Transformice.


Ito ay maaaring gamitin upang makausap ka sa susunod.
Ibigay ang iyong timezone gamit ang GMT.


Ilang mga halimbawa ng mga bagay na maaari mong ipagbigay-alam ay ang iyong pangalan, kung mayroon kang alagang hayop, kung ikaw ba ay nag-aaral o nagtatrabo, ang iyong mga libangan, atbp. Magbahagi sa amin ng mga impormasyon upang makilala ka namin ng kaunti.


Mga Katanungan Kaugnay sa Laro


Aling laro ang sinimulan mong laruin, kung sinubukan mo ang iba kailan ka nagsimulang maglaro sa mga ito?


Ito ay maaaring mag depende sa mga bakasyon na darating, mga pagsusulit, pag-aaral o trabaho, atbp.


Ipaliwanag kung ginagamit mo ang iyong oras sa tribe house, sa pakikipag-usap sa iyong mga kaibigan, paglalaro sa normal rooms, paglalaro ng mga minigames, o kahit anong kadalasan mong nilalaro ingame.


Ginagamit mo ba ang alinman sa Atelier 801 forum o CheeseForMice forum? Kung hindi, bakit, at paano mo nalalaman ang mga balita sa laro?


Kung ginugol mo ang iyong oras sa editor ng mapa, sa paggawa ng modules, paghanap ng shortcut sa mga mapa, madaling matuto sa mga kaganapan o kahit ano, ipaliwanag kung anong uri ng tulong mo maipapakita ang iyong pagkamahusay.


Maski ikaw ay nabigyan ng verbal warning, napagbawalang magsalita sa forum o sa loob ng laro, o pinagbawalang maglaro, ipaliwanag ang nangyari. Tandaan na ito ay sisiyasatin, kaya maging matapat sa iyong mga sagot.


Mga Katanungan Kaugnay sa HelperIpaliwanag ang iyong layunin sa pagsali sa team.


Ilisita ang iyong kalakasan, ipaliwanag ang iyong dahilan kung bakit gusto mong sumali sa team, at mga bagay na sa tingin mo ay mas nangingibabaw sa'yo mula sa ibang mga kandidato.


Ilista ang iyong kahinaan at kapintasan na maari pa na magbago. Maging tapat at transparent.
Sa pamamagitan ng pagsusumite sa form na ito, sumasang-ayon ka na sinagot mo ng tapat at sa abot ng iyong kaalaman ang mga tanong.

Ang mga Helper ay hindi kasapi sa pangkat ng staff o ini-endorso ng Atelier 801 sa anumang paraan. Ito ay isang boluntaryong pangkat na fanmade lamang.